Opozorilo

S svojim podpisom potrjujem, da so podatki, ki sem jih podpisal na prijavnico resnični. Izjavljam, da sem zdrav vsestranski pripravljen za tekmovanje in zdravniško pripravljen. Upošteval bom vsa navodila organizatorja in tekmoval na lastno odgovornost. Zoper organizatorja ne bom vložil nobene zahteve ali tožbe zaradi kakršne koli škode, ki bi jo utrpel v zvezi udeležbo na tej prireditvi. Upošteval bom na progi prometno-cestne predpise. Soglašam, da bodo vsi podatki iz te prijavnice objavljeni v sredstvih javnega obveščanja, ki lahko moje fotografije, filmske in video posnetke in intervjuje ipd., kar je v zvezi z 13. blaguškim tekom, objavijo, ne da bi od njih zahteval kakršno koli povračilo.